МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.11.2017  № 1468


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 грудня 2017 р.
за № 1471/31339

Про затвердження Положення про Всеукраїнські відкриті заходи із спортивно-технічних видів спорту та інших напрямів технічної творчості серед дітей та учнівської молоді

Відповідно до статті 4 Закону України «Про позашкільну освіту», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, та з метою удосконалення системи проведення заходів із спортивно-технічних видів спорту та інших напрямів технічної творчості серед дітей та учнівської молоді НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнські відкриті заходи із спортивно-технічних видів спорту та інших напрямів технічної творчості серед дітей та учнівської молоді, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012 року № 635 «Про затвердження Положення про Всеукраїнські відкриті змагання із спортивно-технічних видів спорту та інших напрямів технічної творчості серед дітей та учнівської молоді», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 953/21265.

3. Департаменту професійної освіти (Кучинський М.С.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І.А.) в установленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П. К.

Міністр

Л.М. ГриневичЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
13.11.2017  № 1468


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 грудня 2017 р.
за № 1471/31339

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнські відкриті заходи із спортивно-технічних видів спорту та інших напрямів технічної творчості серед дітей та учнівської молоді

І. Загальні положення

1. Всеукраїнські відкриті заходи із спортивно-технічних видів спорту та інших напрямів технічної творчості серед дітей та учнівської молоді (далі - Всеукраїнські відкриті заходи) проводяться щороку Українським державним центром позашкільної освіти (далі - УДЦПО) з метою розвитку спортивно-технічних видів спорту в Україні як ефективного засобу підвищення ролі науково-технічної творчості у всебічному гармонійному розвитку особистості.

2. Всеукраїнські відкриті заходи проводяться у формі конкурсів, виставок, змагань, фестивалів, кубків, турнірів, чемпіонатів тощо зі спортивно-технічних видів спорту (авіамодельного спорту, автомодельного спорту, ракетомодельного спорту, судномодельного спорту, радіоспорту, спортивної радіопеленгації, картингу, середньовічного бою тощо) та інших напрямів технічної творчості (повітряних зміїв, технічного моделювання, стендового моделювання, радіоконструювання, історичної реконструкції тощо).

3. Основними завданнями Всеукраїнських відкритих заходів є:

популяризація спортивно-технічних видів спорту та інших напрямів технічної творчості серед дітей та учнівської молоді (далі - учасники);

підвищення рівня технічної та практичної майстерності учасників;

визначення найсильніших команд України із спортивно-технічних видів спорту та інших напрямів технічної творчості серед учасників для подальшої участі у міжнародних заходах;

підвищення рівня майстерності команд України та отримання досвіду змагань на міжнародному рівні;

формування в учасників високої патріотичної свідомості;

організація оздоровлення, відпочинку та змістовного дозвілля учасників, формування у них навиків здорового способу життя.

4. Інформація (календарний план) про проведення Всеукраїнських відкритих заходів розміщується на веб-сайті УДЦПО.

ІІ. Умови проведення Всеукраїнських відкритих заходів

1. Всеукраїнські відкриті заходи проводяться в чотири етапи:

I етап - на базі закладів системи позашкільної освіти;

II етап - відкриті районні (міські) та в межах об’єднаних територіальних громад;

III етап - відкриті республіканські (в Автономній Республіці Крим), обласні, міські (у містах Києві та Севастополі);

IV фінальний етап - відкриті Всеукраїнські.

2. Персональний склад організаційних комітетів (далі - оргкомітети), головної суддівської колегії або журі I етапу затверджують керівники закладів позашкільної освіти незалежно від їх підпорядкування, типів і форм власності.

3. Персональний склад оргкомітетів, головної суддівської колегії або журі II етапу затверджують районні (міські) органи управління освітою, органи управління освітою об’єднаних територіальних громад або заклади позашкільної освіти, визначені органом управління освітою.

4. Персональний склад оргкомітетів, головної суддівської колегії або журі III етапу затверджують Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації або заклади позашкільної освіти, визначені органом управління освітою.

5. Персональний склад оргкомітету, головної суддівської колегії або журі ІV етапу затверджує УДЦПО.

6. Примірні програми проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських відкритих заходів розробляє УДЦПО відповідно до цього Положення та затверджує Міністерство освіти і науки України (далі - МОН).

7. Програми проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських відкритих заходів розробляють та затверджують відповідні оргкомітети на підставі примірних програм проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських відкритих заходів, розроблених УДЦПО, відповідно до цього Положення, і затверджених МОН.

8. Програму проведення IV етапу Всеукраїнського відкритого заходу розробляє УДЦПО, відповідно до цього Положення, та затверджує МОН.

ІІІ. Учасники Всеукраїнських відкритих заходів

1. Оргкомітети І-ІІІ етапів Всеукраїнських відкритих заходів забезпечують матеріально-технічну базу, технічну і технологічну документацію, створюють безпечні умови для виконання програм Всеукраїнських відкритих заходів.

2. УДЦПО до організації та проведення IV фінальних етапів Всеукраїнських відкритих заходів може залучати заклади позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти, використовувати їх матеріально-технічну базу, технічну і технологічну документацію цих закладів (за згодою).

УДЦПО забезпечує проживання, харчування, транспортне і культурно-екскурсійне обслуговування учасників Всеукраїнських відкритих заходів відповідно до їх попередніх заявок, зазначених у програмах, за умови наявності фінансування (шляхом досягнення попередніх домовленостей з постачальниками послуг).

3. Для участі у Всеукраїнських відкритих заходах до оргкомітету відповідного етапу подаються попередні заявки, зазначені у програмах їх проведення.

Оригінали заявок та інші документи подають керівники (тренери, тренери-керівники) команд у день приїзду на Всеукраїнський відкритий захід.

4. Команди, які вчасно не подали заявки у встановлені оргкомітетом строки, до участі у Всеукраїнському відкритому заході не допускаються.

5. Учасниками І етапу Всеукраїнського відкритого заходу є учні (вихованці, слухачі) закладів системи позашкільної освіти незалежно від їх підпорядкування, типів і форм власності.

6. Команди для участі у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських відкритих заходів формують заклади позашкільної освіти, відповідальні за проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських відкритих заходів, із числа переможців попереднього етапу цього заходу.

Команди для участі у IV етапі Всеукраїнського відкритого заходу формують заклади позашкільної освіти, відповідальні за проведення ІІІ етапу Всеукраїнського відкритого заходу, з числа переможців цього етапу заходу.

До участі у Всеукраїнському відкритому заході (за погодженням з відповідними оргкомітетами) на ІI-ІV етапах допускаються учасники чи команди із числа переможців попередніх етапів.

7. Кількість команд від однієї адміністративно-територіальної одиниці, їх чисельний склад, вік учасників визначає оргкомітет IV етапу Всеукраїнського відкритого заходу відповідно до програм проведення, розроблених УДЦПО та затверджених МОН.

8. До складу команди можуть входити керівник, тренери, тренер-керівник команди, судді, члени журі, інші супроводжувальні особи відповідно до примірних програм проведення Всеукраїнських відкритих заходів.

У разі включення до складу команди однієї супроводжувальної особи така особа не може брати участі у нарадах представників команд та оцінюванні (суддівстві) IV етапу Всеукраїнського відкритого заходу.

9. Члени команди можуть мати єдину форму із зображенням назви команди або її символіки.

10. Члени команди беруть участь у Всеукраїнських відкритих заходах протягом календарного року тільки у складі однієї команди.

ІV. Програма, місце та строки проведення Всеукраїнських відкритих заходів

1. Програми Всеукраїнських відкритих заходів на всіх етапах передбачають:

командну першість;

особисту першість.

2. Місце, строки проведення, критерії оцінювання виступів команд і учасників І-ІІІ етапів Всеукраїнських відкритих заходів визначають оргкомітети відповідних етапів та оприлюднюють не пізніше ніж за один місяць до початку проведення цих етапів.

3. Місце, строки проведення, критерії оцінювання виступів команд і учасників IV етапу Всеукраїнського відкритого заходу визначає оргкомітет цього етапу та разом з умовами проживання, харчування, транспортного обслуговування тощо оприлюднює на веб-сайті УДЦПО не пізніше ніж за один місяць до дати початку проведення цього етапу.

4. Керівник, тренер, тренер-керівник команди або інші супроводжувальні особи забезпечують збереження життя та здоров’я членів команди, дотримання ними вимог програми проведення Всеукраїнських відкритих заходів, правил техніки безпеки.

5. Оргкомітети відповідних етапів Всеукраїнських відкритих заходів, головні судді та старші судді на стартах забезпечують безпечні умови проведення Всеукраїнських відкритих заходів.

V. Документація Всеукраїнських відкритих заходів

1. Для участі в І-IV етапах Всеукраїнських відкритих заходів керівник, тренер, тренер-керівник команди подають до суддівської колегії або журі такі документи:

наказ про відрядження (направлення) команди;

заявка про участь у Всеукраїнському відкритому заході (відповідно до вимог пункту 3 розділу ІІІ цього Положення) з відміткою лікаря про допуск учасників, завірена підписом керівника організації, що відряджає;

свідоцтва про народження (документи, що посвідчують особу), або учнівські (студентські) квитки учасників, або інший офіційний документ, який дає змогу визначити вік учасника;

кваліфікаційні книжки спортсменів (за наявності).

2. Керівник, тренер, тренер-керівник команди є відповідальними за наявність у кожного з учасників Всеукраїнських відкритих заходів форми первинної облікової документації № 079/о «Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522.

VІ. Оцінювання Всеукраїнських відкритих заходів

1. Виступи учасників (команд) під час проведення Всеукраїнських відкритих заходів оцінює суддівська колегія або журі, персональний склад яких затверджують оргкомітети відповідних етапів згідно з програмами проведення Всеукраїнських відкритих заходів.

2. Допуск до участі у Всеукраїнських відкритих заходах надає суддівська колегія або журі відповідного етапу після перевірки наявності та правильності оформлення необхідних документів згідно з програмами проведення заходу.

3. До складу суддівської колегії або журі можуть входити судді, які є членами команди, згідно з програмами проведення цього заходу.

VІІ. Оскарження рішень

1. У разі виникнення спірних питань під час проведення Всеукраїнських відкритих заходів остаточне рішення приймає головний суддя або голова журі відповідного етапу.

2. За бажанням учасника Всеукраїнських відкритих заходів рішення головного судді або голови журі оскаржується до апеляційної комісії, що створює оргкомітет на кожному етапі відповідно.

3. До складу апеляційної комісії входять представник оргкомітету, представник суддівської колегії або представник журі, представник тренерського складу.

4. Рішення апеляційної комісії приймаються колегіально, більшістю голосів.

5. Рішення апеляційної комісії оформлюється протоколом та повідомляється скаржнику.

VІІІ. Визначення та нагородження переможців Всеукраїнських відкритих заходів

1. Результати особистої та командної першості І-ІІІ етапів Всеукраїнських відкритих заходів визначаються відповідно до програм їх проведення.

Команди, які посіли І-ІІІ місця в командній першості, нагороджуються дипломами (кубками) оргкомітетів.

Учасники, які стали переможцями в особистій першості у видах (класах, категоріях тощо) програми Всеукраїнських відкритих заходів, нагороджуються дипломами оргкомітетів.

Керівники, тренери, тренери-керівники команд, які посіли І-ІІІ місця в командній першості, нагороджуються грамотами оргкомітетів.

Оргкомітети можуть відзначити учасників або команди додатковими нагородами (кубки, медалі, цінні подарунки тощо).

2. Результати особистої та командної першості IV фінальних етапів Всеукраїнських відкритих заходів визначаються відповідно до програм проведення.

Команди, які посіли І-ІІІ місця в командній першості, нагороджуються дипломами (кубками) УДЦПО.

Керівники, тренери, тренери-керівники команд, які посіли І-ІІІ місця в командній першості, нагороджуються грамотами УДЦПО.

Учасники, які стали переможцями в особистій першості за видами (класами, категоріями тощо) програми Всеукраїнських відкритих заходів, нагороджуються дипломами УДЦПО.

ІХ. Матеріально-технічне забезпечення та фінансування Всеукраїнських відкритих заходів

1. Проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських відкритих заходів (у тому числі залучення кваліфікованих працівників закладів освіти для проведення майстер-класів або занять гуртків, організація роботи суддівської колегії, журі, придбання нагородних матеріалів та здійснення інших витрат) здійснюється за рахунок коштів, передбачених для Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у відповідних бюджетах на відповідний рік, та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

2. Проведення IV фінального етапу Всеукраїнських відкритих заходів (у тому числі залучення кваліфікованих працівників закладів освіти для проведення майстер-класів або занять гуртків, організація роботи суддівської колегії, журі, придбання нагородних матеріалів та здійснення інших витрат) здійснюється за рахунок коштів, передбачених МОН у Державному бюджеті України на відповідний рік, та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Директор департаменту
професійної освіти


М.С. Кучинський