Гурток
«Гончарство»


Метою гуртка є знайомство з українським народним ремеслом - гончарство, ручною ліпкою, з історичними витоками і сучасним використанням; оволодіння початковими знаннями технічної творчості та декоративно-ужиткового мистецтва; ознайомлення з спільними ознаками й етнографічними особливостями у кераміці регіонів України та інших країн.


Заняття в гуртку сприяє розвитку творчого та критичного мислення учнів, формує навички винахідницької діяльності, патентознавства та знайомить підростаюче покоління з досягненнями сучасної техніки та технологіями.

У процесі занять вихованці поглиблюють знання з шкільних предметів: математики, природознавства, «я у світі», опановують методи та прийоми роботи, необхідні для проведення досліджень, спостережень та експериментів. Вихованці вивчають технології обробки конструкційних матеріалів, прийоми роботи на обладнанні, прилучаються до проектно-технологічної діяльності.

Шумал Анастасія Володимирівна

керівниця гуртка