Гурток «Гончарство»

Метою гуртка є знайомство з українським народним ремеслом - гончарство, ручною ліпкою, з історичними витоками і сучасним використанням;  оволодіння початковими знаннями технічної творчості та декоративно-ужиткового мистецтва; ознайомлення з спільними ознаками й етнографічними особливостями у кераміці регіонів України та інших країн.

докладніше

Гурток «Юні дослідники»

Метою роботи гуртка є впровадженням елементів STEM-освіти в закладах позашкільної освіти. Діти набувають знань, умінь та навичок під час проведення дослідів та експериментів, вивчаючи навколишній світ.

докладніше

СУДНОМОДЕЛЮВАННЯ

Мета роботи гуртка полягає у ознайомленні вихованців із принципами суднобудування, сприянні їх професійного самовизначення, прищепленні любові до праці, що дасть змогу вивести Україну на конкурентоспроможний рівень ринку ідей, винаходів. Проектування новітніх моделей водної техніки.

докладніше

ІСТОРИКО-ТЕХНІЧНЕ СТЕНДОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Гурток був заснований більше 20 років тому, коли в Україні набуло розповсюдження найбільш масове у світі захоплення стендовим моделюванням зразків техніки (літаків, кораблів, автобронетанкової техніки), фігур старовинних вояків та архітектури.

докладніше

ІСТОРИЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ

Мета гуртка: популяризація самобутнього етнокультурного простору XII-XVI століття; залучення учнівської молоді до збереження історико-героїчної спадщини народу. Демонстрація зразків різних видів мистецтва відповідних історичних епох. Заохочення юних громадян України до вивчення історії та ознайомлення з місцями бойової слави предків.

докладніше

КАРТИНГ

Освітній процес гуртка картингу спрямований на формування у дітей та підлітків техніко-технологічних знань, розширення їхнього політехнічного світогляду, конструкторської, експериментальної та винахідницької діяльності, реалізації здібностей, розвитку вмінь, навичок технічного моделювання та конструювання.

докладніше

Гурток «Історична реконструкція»

Метою роботи гуртка передбачено залучення учнів до науково-дослідницької роботи та сприяння у підготовці до вступу у вищі навчальні заклади, а також активну участь учнів у масових заходах що проводяться в Україні та в країнах близького та далекого зарубіжжя.

докладніше

Гурток «Юні мовознавці»

Метою роботи гуртка є залучення вихованців до поглибленого вивчення української мови, духовного і морального зростання особистості, формування національних і загальнолюдських культурних цінностей, виявлення філологічних та науково-дослідницьких здібностей обдарованої молоді.

докладніше

Гурток «Спортивна радіопеленгація»

Спортивно-технічний вид спорту у якому діти за допомогою карти місцевості, компаса і спеціального радіоприймача, оснащеного антеною спрямованої дії (радіопеленгатора), повинні знайти радіопередавачі («лисиці»), що працюють в радіоаматорських діапазонах частот 3,5 або 144 МГц і розташовані в лісі, на пересіченій місцевості.
Мета заняття – знайти задане число «лисиць» за найкоротший час. Напрямок вимагає фізичної, технічної, тактичної та розумової підготовки.

докладніше